Trauma/PTSD

TRAUMA / PTSD

De flesta människor är med om en eller flera traumatiska händelser under livet, där man upplever fara för någon annans eller sitt eget liv. Ibland är det en enskild händelse, som en trafikolycka eller ett sexuellt övergrepp, medan det ibland handlar om upprepade trauman, som mobbning eller misshandel i en nära relation. I vissa fall får dessa traumatiska händelser långtgående konsekvenser för individen. Det kan handla om återkommande mardrömmar, flashback, vaksamhet så fort man är ute bland folk, samt tankar i stil med "Världen är en farlig plats". I dessa fall kan man behöva professionell hjälp för att känslomässigt bearbeta traumat i en lugn och trygg miljö. Jag erbjuder behandling för trauma och PTSD, både vid upprepade och enskilda traumatiska händelser.