Tjänster

TJÄNSTER

Psykoterapi

Jag erbjuder behandling med utgångspunkt i kognitiv beteendeterapi (KBT). En behandling pågår vanligtvis mellan 6 och 20 gånger beroende på problematik och svårighetsgrad, samt vilket tempo du vill att vi ska hålla. En behandling innefattar en inlednings-, behandlings- samt avslutningsfas.


Jag erbjuder bland annat behandling för:

 • Fobier
 • Kris/sorg
 • Depression
 • Stress
 • Oro och ångest
 • Sömnsvårigheter
 • Panikångest
 • Generaliserad ångest
 • Hälsoångest
 • OCD (Tvångshandlingar och tvångstankar)
 • Social fobi/social ångest
 • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
 • ADHD / ADD

Utbildningsuppdrag

Föreläsningar inom områden som sömn, stress och oro/ångest. Anpassas efter företaget eller organisationens behov.

Journalistiska texter

Författar artiklar och krönikor som berör det psykologiska fältet, med förhoppningen att göra psykologisk forskning mer lättillgänglig.