Psykoterapi

     OM PSYKOTERAPI

Varför träffa en psykolog?


Anledningarna till att söka sig till en psykolog är många. Ofta kommer tankarna i samband med att man kört fast eller har svårt att själv hantera svårigheter i livet, det kan exempelvis handla om relationsproblem, ångest eller nedstämdhet. Vissa är mer vana än andra att söka professionell hjälp, speciellt när det kommer till känslomässiga och själsliga problem. Medan vissa efterfrågar handfasta tips och råd önskar andra mer någon att fundera ihop med och få nya infallsvinklar.


Hur går det till?


En psykologisk behandling utformas tillsammans. Den inleds alltid med en bedömningsfas. I den fasen gör vi en analys av vad som funkar bättre och sämre i ditt liv, och kartlägger hinder för ett bättre psykiskt mående. Därefter formuleras mål för terapin. Ibland revideras dessa mål allteftersom terapin fortgår.


Under behandlingsfasen arbetar vi med olika typer av tekniker, som exempelvis exponering (att utsätta sig för ångest för att på så sätt minska ångesten på lång sikt) eller att undersöka vissa typer av känslor närmare. I vissa fall handlar det terapeutiska arbetet om att förändra saker, ibland om att acceptera sådant som är omöjligt att förändra. Under behandlingen utvärderar vi kontinuerligt hur det går.


När det sedan är dags att avsluta behandlingen så sammanfattar vi vad vi gjort och går igenom eventuella hinder som kan uppstå längre fram.