Om KBT

OM KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en sammanslagning av kognitiv psykoterapi som handlar om människans tankar och informationsbearbetning samt beteendeterapi som bygger på inlärningsteori. Tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. Utgångspunkten i KBT är att tankar, känslor och handlingar påverkar och interagerar med varandra. Genom att förändra sitt beteende- eller tankemönster kan man bättre hantera diverse känslomässiga problem.  Det finns ett stort vetenskapligt stöd för KBT vid olika typer av vanliga psykologiska besvär.