Behandlingsupplägg

      BEHANDLINGSUPPLÄGG

Tillsammans utformar vi din behandling. Den inleds alltid med en bedömningsfas. I den fasen gör vi en noggrann beteendeanalys av samspelet mellan dig och din omgivning, och kartlägger dina problemområden. Därefter formuleras mål för terapin.


Under behandlingsfasen arbetar vi med olika typer av tekniker som vilar på en god vetenskaplig grund. Exempel på tekniker kan vara exponering, avslappningsövningar och beteendeaktivering. Du får ibland övningar mellan sessionerna för att kunna testa dina nyvunna kunskaper utanför terapirummet. Tonvikten i behandlingen ligger på beteendeförändringar och att öka handlingsfriheten i livet. Under behandlingen utvärderar vi kontinuerligt hur det går, vad som fungerar bättre och sämre.


När det sedan är dags att avsluta behandlingen så gör vi ett vidmakthållandeprogram där vi noggrant sammanfattar behandlingen samt undersöker vilka eventuella hinder som kan uppstå längre fram, allt för att minska risken för återfall. Jag som terapeut strukturerar arbetet och har en aktiv roll.